info@dott.hk | +86 23 6702 8386

成都三千集

 • 成都三千集
  成都三千集
 • 101_0508
  101_0508
 • 101_0531
  101_0531
 • 101_0534
  101_0534
 • 101_0548
  101_0548
 • 101_0579
  101_0579
 • 图像2005
  图像2005

项目名称 | Name :   成都三千集导示工程

开发商 | Developers : 成都龙湖同晋置业有限公司

项目时间 | Time :2012年

标识设计单位 | Design :BRANDWORDS&当代设计

标识施工单位 | Product : 当代数码

龙湖天街•三千集购物中心,是龙湖集团在成都的第一个商业项目。龙湖商业与龙湖地产、龙湖物业三大产业并驾齐驱。

评论已关闭。

无觅相关文章插件,快速提升流量